Privatlivspolitik

Information om dataindsamling og databehandling

1. Navn og adresse på den dataansvarlige

Dataansvarlig i henhold til artikel 4, pkt. 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (generel forordning om databeskyttelse) (”GDPR”), de øvrige gældende databeskyttelseslove i EU-medlemslandene samt andre databeskyttelsesretlige bestemmelser for hjemmesiden www.broering.com er:

H. Bröring GmbH & Co. KG
Ladestraße 2
DE-49413 Dinklage
Telefon: +49 4443  970 0
Telefax: +49 4443  970 11 11
E-mail: info@broering.com

2. Kontaktoplysninger om den dataansvarlige

Martin Orlowski
Telefon: +49 5334 958 115
datenschutz@broering.com
DE-38312 Börßum

3. Indsamlede data, formål med databehandlingen, datamodtagere

3.1 Foderstofbestilling

3.1.1 Onlinebestilling

Hvis du ønsker at bestille foderstoffer i vores webshop, er det nødvendigt, at der er oprettet en kundekonto, hvor vi kan lagre dine data til senere indkøb. Vi opretter denne konto for dig.
Til dette formål indsamler vi dit navn, din adresse samt dit telefonnummer og din e-mailadresse. De oplysninger, der er nødvendige for udførelse af ordrerne, og som er obligatoriske, er markeret i indtastningsfeltet; de øvrige oplysninger er frivillige. Vi behandler de data, du giver os, til udførelse af dine bestillinger. Retsgrundlaget herfor er artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR. Ved oprettelse af en konto lagres de data, som du har givet os. Du kan til enhver tid selv slette alle øvrige data, herunder din brugerkonto, inde i kundeområdet.

3.1.2 Bestilling via app

Du kan også bestille via appen. Oplysninger om databehandling via appen finder du i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger i appen.

3.2 Oplysninger og reklame

VVi bruger desuden dine data til at sende dig reklamemateriale og andre oplysninger om vores aktiviteter pr. post. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vi vil indsamle og behandle personoplysninger om dig på baggrund af vores legitime interesse i at sende reklamer direkte, og hvor det vurderes, at vores legitime interesse i at behandle personoplysningerne, overstiger din interesse i at oplysningerne ikke behandles. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod anvendelsen af dine personoplysninger ved at sende en meddelelse til kontakterne anført på vores hjemmeside.

3.3 Kontakt

Når du retter henvendelse til os, beder vi om dit navn, dine kontaktoplysninger samt andre oplysninger, som vi har brug for fra dig. Vi bruger de data, du har givet os, til at besvare forespørgsler og til at overholde gældende lovbestemmelser. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra b) og c) i GDPR.

3.4 Videregivelse til serviceudbydere og tredjeparter

Dine oplysninger behandles af databehandlere, som hoster vores hjemmeside eller driver vores webshop for os. I forbindelse med onlinebestillingen videregiver vi dine data til interface mediet GmbH, Scheibenstraße 119, DE-48153 Münster, Tyskland. Denne databehandler er bundet af kontrakt i henhold til artikel 28 i GDPR. Du finder denne databehandlers erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger her: https://www.interface-medien.de/de/datenschutz.
Vi videregiver kun dine data til tredjeparter, når dette er nødvendigt til udførelse af bestillingen eller til opfyldelse af de opgaver, som du har overdraget til os, eller til opfyldelse af retslige forpligtelser. Vi anvender speditører til udførelse af ordrerne. Til dette formål videregiver vi de nødvendige data (navn, adresse, evt. telefonnummer) til den pågældende speditør. Ved fakturakøb forbeholder vi os ret til at videregive oplysningerne til Creditreform eller SCHUFA Holding AG med henblik på udveksling af kreditoplysninger. Du finder virksomhedens erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger her:
https://www.creditreform.de/datenschutz
https://www.schufa.de/de/datenschutz/

4. Oprettelse af logfiler

Når du går ind på hjemmesiden, registrerer vi data og oplysninger via et automatisk system. Disse lagres i serverens logfiler.
I den forbindelse kan følgende data indsamles:

  • Oplysninger om browsertype og den anvendte version
  • Brugerens operativsystem
  • Brugerens internetudbyder
  • Brugerens IP-adresse
  • Dato og klokkeslæt for adgangen
  • De hjemmesider, hvorfra brugerens system sendes til vores hjemmeside (referer)
  • De hjemmesider, der hentes af brugerens system via vores hjemmeside

Behandlingen af oplysningerne sker til følgende formål: til udlevering af indhold på vores hjemmeside, til sikring af vores informationstekniske systemers funktionsdygtighed og til optimering af vores hjemmeside. Indholdet af logfilerne lagres altid separat fra andre personoplysninger.

5. Brug af cookies

Vores hjemmesider bruger cookies. Cookies er data, som internetbrowseren gemmer på brugerens computersystem. Cookies kan sendes til en side, når denne hentes, og giver dermed mulighed for tilknytning af brugeren. Cookies hjælper derved med at gøre brugen af internetsiderne nemmere for brugeren. Teknisk nødvendige cookies sættes automatisk. Andre cookies (eller tilsvarende teknologier) anvendes kun, hvis du har givet dit samtykke. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR. Du kan læse mere om de anvendte teknologier og de tilknyttede formål i vores cookiepolitik. Her kan du tilbagekalde et tidligere givet samtykke med virkning fremover.
Åbn cookieboks

6. Web Analytics

Når du har givet dit samtykke, anvender denne hjemmeside webanalysetjenesten Google Analytics til analyse af brugen af vores hjemmeside og regelmæssig forbedring. Ved hjælp af de udarbejdede statistikker kan vi forbedre vores tilbud og gøre det mere interessant for dig som bruger. Retsgrundlaget for brugen af Google Analytics er artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR.
Til denne analyse gemmes der cookies (læs mere herom i punkt 5) på din computer. De indsamlede oplysninger videresendes normalt til en Google-server i USA, hvor de lagres. I tilfælde af aktivering af IP-anonymisering på denne hjemmeside vil Google afkorte din IP-adresse for EU-medlemslande og for andre parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde sendes den fulde IP-adresse til en Google-server i USA, hvor den afkortes. På vegne af udbyderen af denne hjemmeide bruger Google disse oplysninger til at evaluere din brug af siden, udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteterne og levere andre tjenester i forbindelse med brugen af hjemmesiden og internetbrugen til hjemmesideudbyderen.
Denne hjemmeside anvender Google Analytics med udvidelsen „_anonymizeIp()“. Det betyder, at IP-adresserne afkortes inden viderebehandling, således at en direkte personidentificering ikke er mulig. Den IP-adresse, der videregives af din browser i forbindelse med anvendelse af Google Analytics, sammenkobles ikke med andre data fra Google.
Du kan forhindre analysen ved at slette eksisterende cookies og forhindre lagring af cookies. Vi gør opmærksom på, at du muligvis ikke kan gøre brug af denne hjemmeside i fuldt omfang, hvis du forhindrer lagring af cookies. Du kan forhindre lagring af cookies ved at ændre indstillingerne i din browser. Du kan forhindre anvendelsen af Google Analytics ved at trække dit samtykke til brug af Google Analytics tilbage. Hertil skal du fjerne nedenstående flueben, hvorved opt-out-plugin aktiveres.

Du kan læse mere om de cookies, der sættes af Google Analytics, i vores cookiepolitik. Brugen af Google Analytics sker i overensstemmelse med de betingelser, som de tyske databeskyttelsesmyndigheder har aftalt med Google. Information om tredjepartsudbyder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Brugerbetingelser: http://www.google.com/intl/dk/analytics/learn/privacy.html, samt erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger: http://www.google.de/intl/dk/policies/privacy.

7. Anvendte Social Media-plugins

Vi anvender aktuelt sociale medier-plugins fra Facebook og Instagram. Vi anvender her den såkaldte to-klik-metode. Det betyder, at der indledningsvist grundlæggende ikke videregives personoplysninger til udbyderne af de anvendte plugins. Du kan se plugin-udbyderen på markeringen på boksen over dennes begyndelsesbogstav eller logoet. Vi giver dig mulighed for at kommunikere direkte med plugin-udbyderen via knappen. Først når du klikker på det markerede felt og derved aktiverer det, modtager plugin-udbyderen oplysning om, at du er gået ind på den pågældende hjemmeside med vores onlinetilbud. Desuden videregives andre personoplysninger fra dig til den pågældende plugin-udbyder, hvor oplysningerne lagres (ved amerikanske udbydere i USA). Da plugin-udbyderen især foretager dataindsamling via cookies, anbefaler vi, at du sletter alle cookies via sikkerhedsindstillingerne i din browser, før du klikker på den inaktive boks.
Vi har ingen indflydelse på de indsamlede data eller databehandlingsprocedurerne, og vi har heller ikke kendskab til det fulde omfang af dataindsamlingen, formålene med behandlingen eller tidsfristerne for opbevaring. Ligeledes har vi ingen oplysninger om plugin-udbyderens sletning af de indsamlede oplysninger.
Plugin-udbyderen gemmer de indsamlede oplysninger om dig som brugsprofiler og anvender disse til formål som reklame, markedsanalyse og/eller behovstilpasset udformning af sin hjemmeside. Denne analyse foretages (også for brugere, der ikke er logget ind) primært med henblik på visning af behovstilpasset reklame og for at oplyse andre brugere af det sociale netværk om din brug på vores hjemmeside. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelse af disse brugerprofiler, og for at udøve denne ret skal du henvende dig til den pågældende plugin-udbyder. Via plugins giver vi dig mulighed for at interagere med de sociale netværk og andre brugere, så vi kan forbedre vores tilbud og gøre det mere interessant for dig som bruger. Retsgrundlaget for brugen af plugins er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR.
Videregivelsen af oplysninger sker, uafhængigt af om du har en konto hos plugin-udbyderen og er logget på hos denne. Hvis du er logget på hos plugin-udbyderen, tilknyttes de oplysninger, der er indsamlet hos os, direkte din eksisterende konto hos plugin-udbyderen. Når du trykker på den aktiverede knap og fx linker siden, lagrer plugin-udbyderen også disse oplysninger i din brugerkonto og videregiver dem til dine kontaktpersoner. Vi anbefaler, at du regelmæssigt logger ud efter brug af et socialt netværk, men først og fremmest før aktivering af knappen, da du på den måde kan undgå, at oplysningerne tilknyttes din profil hos plugin-udbyderen.

7.1 Serviceudbydernes erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Du kan læse mere om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og behandlingen af oplysningerne hos Facebook og Instagram i Facebooks erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger. Her finder du også oplysninger om dine rettigheder i den forbindelse og dine muligheder for at foretage indstillinger til beskyttelse af dit privatliv.
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland; http://www.facebook.com/policy.php; yderligere oplysninger om dataindsamling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications samt http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook er underlagt EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Se også vores oplysninger om databehandling på vores Facebook-side.

8. Integrering af Google Maps

På denne hjemmeside bruger vi Google Maps. Det betyder, at vi kan vise dig interaktive kort direkte på hjemmesiden og give dig mulighed for nem brug af kortfunktionen.
Når du besøger vores hjemmeside, får Google oplysning om, at du er gået ind på den pågældende underside på vores hjemmeside. Dette sker, uafhængigt af om Google stiller en brugerkonto til rådighed, via hvilken du er logget ind, eller om der ikke findes en brugerkonto. Hvis du er logget ind hos Google, tilknyttes dine oplysninger din konto direkte. Hvis du ikke ønsker denne tilknytning til din profil hos Google, skal du logge ud, før du aktiverer knappen. Google gemmer dine oplysninger som brugsprofiler og anvender disse til formål som reklame, markedsanalyse og/eller behovstilpasset udformning af sin hjemmeside. Denne analyse foretages (også for brugere, der ikke er logget ind) primært med henblik på visning af behovstilpasset reklame og for at oplyse andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelse af disse brugerprofiler, og for at udøve denne ret skal du henvende dig til Google. Du kan læse mere om cookies fra Google Maps i vores cookiepolitik.
Du kan læse mere om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og behandlingen af oplysningerne hos Google i serviceudbyderens erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger. Her finder du også oplysninger om dine rettigheder i den forbindelse og dine muligheder for at foretage indstillinger til beskyttelse af dit privatliv: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandler også dine personoplysninger i USA og er underlagt EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

9. Integrering af videoer

Vi har integreret videoer på vores hjemmeside, som er lagret på http://www.YouTube.com og kan afspilles direkte på vores hjemmeside. Disse videoer er alle integreret i "udvidet databeskyttelsestilstand", dvs. at der ikke overføres oplysninger om dig som bruger til YouTube, når du ikke afspiller videoerne. Der overføres først data, når du afspiller videoerne. Vi har ingen indflydelse på denne dataoverførsel.
Når du besøger vores hjemmeside, får YouTube oplysning om, at du er gået ind på den pågældende underside på vores hjemmeside. Dette sker, uafhængigt af om der stilles en brugerkonto til rådighed, via hvilken du er logget ind, eller om der ikke findes en brugerkonto. Hvis du er logget ind hos Google, tilknyttes dine oplysninger din konto direkte. Hvis du ikke ønsker denne tilknytning til din profil hos YouTube, skal du logge ud, før du aktiverer knappen. YouTube gemmer dine oplysninger som brugsprofiler og anvender disse til formål som reklame, markedsanalyse og/eller behovstilpasset udformning af sin hjemmeside. Denne analyse foretages (også for brugere, der ikke er logget ind) primært med henblik på visning af behovstilpasset reklame og for at oplyse andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelse af disse brugerprofiler, og for at udøve denne ret skal du henvende dig til YouTube.
Du kan læse mere om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og behandlingen af oplysningerne hos YouTube i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger. Her finder du også oplysninger om dine rettigheder og dine muligheder for at foretage indstillinger til beskyttelse af dit privatliv. https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandler også dine personoplysninger i USA og er underlagt EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

10. Integrering af Google Fonts

Vi integrerer vores skrifttyper ("Google Fonts") fra udbyderen Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Retsgrundlaget herfor er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vi vil indsamle og behandle personoplysninger om dig på baggrund af vores legitime interesse i at optimere og opnå økonomisk drift af vores hjemmeside, og hvor det vurderes, at vores legitime interesse i at behandle personoplysningerne, overstiger din interesse i at oplysningerne ikke behandles. Når du går ind på vores hjemmeside, oprettes der kortvarigt forbindelse til en Google-server, hvorfra disse skrifttyper downloades. Dette forudsætter, at Google har adgang til brugerens IP-adresse, da indholdet ikke kan sendes til browseren uden denne adresse.
Det er muligt, at Google også anvender såkaldte pixel-tags (ikke synlige kodestykker, der også kaldes "web-beacons") til statistik- eller markedsføringsformål. Ved hjælp af disse "pixel-tags" er det muligt at analysere oplysninger om fx besøgstrafikken på dennes hjemmesider. De pseudonyme oplysninger kan desuden lagres i cookies på brugerens enhed og kan bl.a. indeholde tekniske oplysninger om browser og styresystem, henvisende hjemmesider, besøgstid samt andre oplysninger om brugen af vores onlinetilbud og være forbundet med sådanne oplysninger fra andre kilder.
Du kan læse mere om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og behandlingen af oplysningerne hos Google på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

11. Rutinemæssig sletning og spærring af personoplysninger

Oplysningerne behandles og opbevares, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af formålet med opbevaringen. Efterfølgende slettes de, så snart gældende lov tillader dette. I henhold til handels- og skatteretlige bestemmelser er vi forpligtet til at opbevare dine adresse-, bestillings-, faktura- og betalingsoplysninger i fem eller ti år. Efter betalingsindgang begrænser vi imidlertid databehandlingen, således at dine oplysninger kun anvendes til overholdelse af vores retslige forpligtelser.

12. Den registreredes rettigheder

Når der behandles personoplysninger om dig, er du registreret i henhold til GDPR, og du har følgende rettigheder over for den dataansvarlige:

12.1 Indsigtsret

Du har ret til at få den dataansvarliges bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig behandles af os.
Hvis en sådan behandling foretages, kan du forlange oplysning om følgende data:
1. formålene med behandlingen af personoplysningerne;
2. de berørte kategorier af personoplysninger;
3. de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til;
4. det påtænkte tidsrum, hvor dine personoplysninger vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelse af dette tidsrum;
5. retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, retten til at begrænse den dataansvarliges behandling eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling;

6. retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed;
7. enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos den registrerede;
8. forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4 i GDPR og som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.

Hvis dine personoplysninger overføres til et tredjeland eller en international organisation, har du ret til at blive underrettet herom. I denne forbindelse kan du forlange at blive underrettet om de fornødne garantier i henhold til artikel 46 i GDPR i forbindelse med overførslen.

12.2 Ret til berigtigelse

Du har ret til berigtigelse og/eller fuldstændiggørelse fra den dataansvarlige, såfremt dine behandlede personoplysninger er urigtige eller ufuldstændige. Den dataansvarlige skal foretage berigtigelsen uden unødig forsinkelse.

12.3 Ret til begrænsning af behandlingen

Du kan forlange begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:
1. Du bestrider rigtigheden af dine personoplysninger i perioden, indtil den dataansvarlige har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte,
2. behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af dine personoplysninger og anmoder i stedet om, at anvendelse heraf begrænses,
3. den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares,
4. du har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1 i GDPR, i perioden mens det kontrolleres, om den dataansvarliges legitime interesser går forud for dine legitime interesser.
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er blevet begrænset, må sådanne personoplysninger, bortset fra opbevaring, kun behandles med dit samtykke eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til EU's eller et medlemslands vigtige samfundsinteresser.
Hvis behandlingen er blevet begrænset i henhold til ovennævnte forhold, underrettes du af den dataansvarlige, inden begrænsningen af behandlingen ophæves.

12.4 Ret til sletning

12.4.1.

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige har pligt til at slette disse personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:
a) Personoplysningerne om dig er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.
b) Du trækker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a) i GDPR tilbage, og der er ikke et andet retsgrundlag for behandlingen.
c) Du gør indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1 i GDPR, og der foreligger ikke legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen, eller du gør indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 2 i GDPR.
d) Personoplysningerne om dig er blevet behandlet ulovligt.
e) Personoplysningerne om dig skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU-retten eller medlemslandenes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.
f) Personoplysningerne om dig er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8, stk. 1 i GDPR.

12.4.2

Hvis den dataansvarlige har offentliggjort personoplysningerne om dig og i henhold til artikel 17, stk. 1 i GDPR er forpligtet til at slette disse personoplysninger, træffer den dataansvarlige under hensyntagen til den teknologi, der er tilgængelig, og omkostningerne ved implementeringen, rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at underrette de dataansvarlige, som behandler personoplysningerne, om, at du som registreret har anmodet disse dataansvarlige om at slette alle link til eller kopier eller gengivelser af de pågældende personoplysninger.

12.4.3

Retten til sletning finder ikke anvendelse, i det omfang behandlingen er nødvendig:
a) for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed;
b) for at overholde en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, og som den dataansvarlige er underlagt, eller for at udføre en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige er blevet pålagt;
c) af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet i medfør af artikel 9, stk. 2, litra h) og i), samt artikel 9, stk. 3 i GDPR;
d) til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1 i GDPR, i det omfang den rettighed, der er omhandlet i stk. 1, sandsynligvis vil gøre det umuligt eller i alvorlig grad hindre opfyldelse af denne behandling, eller
e) for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

12.5 Ret til underretning

Hvis du har gjort din ret gældende til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen over for den dataansvarlige, er denne forpligtet til at give alle modtagere, som personoplysningerne om dig er blevet overført til, meddelelse om berigtigelsen eller sletningen af oplysningerne eller begrænsningen af behandlingen, medmindre dette viser sig at være umuligt eller forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger.
Du har ret til at blive underrettet om disse modtagere af den dataansvarlige.

12.6 Ret til dataportabilitet

Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet til en dataansvarlig. Desuden har du ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til, når:
a) behandlingen er baseret på samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR, eller artikel 9, stk. 2, litra a) i GDPR, eller i en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR, og
b) behandlingen foretages automatisk.
Når du udøver denne ret, har du desuden ret til at få transmitteret personoplysningerne om dig selv direkte fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt. Denne ret må ikke krænke andres rettigheder eller frihedsrettigheder.
Retten til dataportabilitet finder ikke anvendelse på behandling af personoplysninger, der er nødvendige for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige er blevet pålagt.

12.7 Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) eller f) i GRPR, herunder profilering baseret på disse bestemmelser.
Den dataansvarlige må ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre den dataansvarlige påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte reklame, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik på denne reklametype; dette gælder også for profilering i direkte tilknytning til direkte reklame.
Hvis du gør indsigelse mod behandlingen med henblik på direkte reklame, vil dine personoplysninger ikke længere blive behandlet med dette formål.
I forbindelse med anvendelse af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF kan du udøve din ret til indsigelse gennem automatiske midler ved brug af tekniske specifikationer.

12.8 Ret til tilbagekaldelse af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

12.9 Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis afgørelsen:
a) er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og en dataansvarlig,
b) er hjemlet i EU-ret eller medlemslandenes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser eller
c) er baseret på dit udtrykkelige samtykke.
Disse afgørelser må imidlertid ikke baseres på særlige kategorier af personoplysninger, jf. artikel 9, stk. 1 i GDPR, medmindre artikel 9, stk. 2, litra a) eller g) finder anvendelse, og der er indført passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser.
I de tilfælde, der er omhandlet i litra a) og c), gennemfører den dataansvarlige passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, i det mindste din ret til menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at fremkomme med dine synspunkter og til at bestride afgørelsen.

12.10 Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

Uden at det berører andre administrative klageadgange eller adgang til retsmidler, har du ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i det medlemsland, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller dit arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis du finder, at behandlingen af dine personoplysninger overtræder GDPR.
Du har også ret til at indgive klage til den kompetente tilsynsmyndighed for os:
Landsansvarlig for databeskyttelse Niedersachsen
Barbara Thiel
Postboks 221, 30002 Hannover, eller
Prinzenstraße 5, DE-30159 Hannover
Telefon: +49 511 120 45 00
Fax: +49 511 120 45 99

Den tilsynsmyndighed, som klagen er indgivet til, underretter klageren om forløbet og resultatet af klagen, herunder om muligheden for anvendelse af retsmidler, jf. artikel 78 i GDPR.