Placeringer

BRÖRING-koncernen fremstiller i alt foder på ti lokationer og driver 13 handelsbaser i salgsområdet. Vi er repræsenteret på følgende steder.