Anden verdenskrig

|

Efter Hitlers beslaglæggelse af magt kan indflydelsen fra nazistyret mærkes selv i Dinklage. Landbrugernes uafhængighed og fri handel er meget begrænset. Forretningen styres af regler, forbud og obligatoriske afgifter. I begyndelsen af krigen BRÖRING-medarbejdere blev også trukket ind, lastbiler og biler skulle afleveres.